Pools tăng trưởng

Vesper Grow Pools cho phép bạn dễ dàng gia tăng lượng tài sản nắm giữ của mình bằng cách gửi các khoản tiền gửi của bạn đến các nguồn lợi nhuận DeFi hàng đầu. Gửi một đồng coin, kiếm được nhiều hơn số coin đó. Các chiến lược tích cực và linh hoạt luôn sẵn sàng.

Pools quản trị

Bằng cách staking VSP của bạn, thông qua việc mua hoặc được nhận như một phần thưởng cho việc tham gia Vesper, bạn tạo nên sức nặng từ lá phiếu của mình trong cộng đồng Vesper đồng thời thu được lợi nhuận.