Pool FRAX

Grow

Tổng giá trị bị khóa trong pool FRAX

$6,267,820·

1M2M3M4M5M6M
Địa Chỉ Hợp Đồng0xc149...7ba5
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt FRAX tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Frax Lend CRV
35.00%
Convex For Frax eusdfraxbp
33.00%
Convex For Frax dolafraxbp
30.00%
Đệm Pool2.00%
Mức Lãi Suất 19.39%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền FRAX· Grow

Approve 10x