Pool USDC

Grow

Tổng giá trị bị khóa trong pool USDC

$2,259,130·

0.5M1M1.5M2M2.5M
Địa Chỉ Hợp Đồng0xa8b6...0452
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt USDC tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Convex For Frax eusdfraxbp
35.00%
Morpho Aave
33.00%
Convex For Frax dolafraxbp
29.98%
Đệm Pool2.02%
Mức Lãi Suất 13.57%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền USDC· Grow

Approve 10x