Pool RETH

Grow

Tổng giá trị bị khóa trong pool RETH

$419,345·

100k200k300k400k
Địa Chỉ Hợp Đồng0xDD9F...D6Dd
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt rETH tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Aave Sommelier XY RETH WETH
96.95%
Đệm Pool3.05%
Mức Lãi Suất 0.22%Tài sản 2.79%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền rETH· Grow

Approve 10x