Tổng giá trị được khóa Ethereum trên nền tảng Vesper

5M10M15M

Số Liệu thống Kê Token VSP

Giá

$0.53

Nguồn Cung Đang Lưu Hành

9,005,435 VSP

Vốn Hóa Thị Trường

$4,733,986