Pool ETH

Grow

Tổng giá trị bị khóa trong pool ETH

$3,863,475·

1M2M3M
Địa Chỉ Hợp Đồng0xd1C1...05F2
Phí phổ thông
1.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt ETH tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Aave + Vesper + XY
64.73%
Compound + Vesper + XY
32.84%
Đệm Pool2.43%
Mức Lãi Suất 0.03%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền ETH· Grow