Pool DAI

Grow

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI

$1,306,307·

0.2M0.4M0.6M0.8M1M1.2M
Địa Chỉ Hợp Đồng0x0538...36ee
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt DAI tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Compound Leverage
50.00%
Morpho Aave
49.00%
Đệm Pool1.00%
Mức Lãi Suất 0.84%+ 2.08% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Grow

Approve 10x