Pool WBTC

Grow

Tổng giá trị bị khóa trong pool WBTC

$284,710·

50k100k150k200k250k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x01e1...6efD
Phí phổ thông
1.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt WBTC tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Frax + Lend + Vesper + XY
97.90%
Đệm Pool2.10%
Mức Lãi Suất 1.89%+ 1.62% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền WBTC· Grow

Approve 10x