Pool CBETH

Grow

Tổng giá trị bị khóa trong pool CBETH

$367,456·

100k200k300k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x650C...036a
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt cbETH tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Aave Sommelier XY CBETH WETH
97.00%
Đệm Pool3.00%
Mức Lãi Suất 2.76%Tài sản 3.12%+ 1.15% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền cbETH· Grow

Approve 10x