Tổng giá trị được khóa Optimism trên nền tảng Vesper

2M4M6M8M10M

Hiệu suất vVSP

24h

0.00%

7 ngày

0.00%

30 ngày

0.00%

Số Liệu thống Kê Token VSP

Giá

$0.45

Nguồn Cung Đang Lưu Hành

8,918,748 VSP

Vốn Hóa Thị Trường

$4,029,241

vVSP Flow

0 VSP

Mỗi tháng