Pool USDC

Linh hoạt

Tổng giá trị bị khóa trong pool USDC

$1,975,439·

0.5M1M1.5M2M2.5M3M
Địa Chỉ Hợp Đồng0x5395...6BC0
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt USDC tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Sonne Leverage
50.00%
Yearn
48.00%
Đệm Pool2.00%
Mức Lãi Suất 2.82%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền USDC· Linh hoạt

Approve 10x