Tổng giá trị được khóa Polygon trên nền tảng Vesper

10k20k30k40k50k

Hiệu suất vVSP

24h

0.00%

7 ngày

0.00%

30 ngày

0.00%

Số Liệu thống Kê Token VSP

Giá

$0.44

Nguồn Cung Đang Lưu Hành

8,873,044 VSP

Vốn Hóa Thị Trường

$3,927,839

vVSP Flow

1,999 VSP

Mỗi tháng