Pool WETH

Grow

Tổng giá trị bị khóa trong pool WETH

$13,411·

2k4k6k8k10k12k
Địa Chỉ Hợp Đồng0xD66F...a40F
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt WETH tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Aave
95.00%
Đệm Pool5.00%
Mức Lãi Suất 0.02%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền WETH· Grow

Approve 10x