Pool MATIC

Grow

Tổng giá trị bị khóa trong pool MATIC

$8,889·

2k4k6k8k10k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x3298...Cf69
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt MATIC tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Aave W
95.00%
Đệm Pool5.00%
Mức Lãi Suất 0.05%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền MATIC· Grow