DAI+WETH· Gửi tiền DAI Nhận lãi suất bằng WETH

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI+WETH

·

2k4k6k8k10k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x1A3a...f12b
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm GiữN/A

Giới thiệu về pool này

Vesper DAI+WETH Earn được các bộ định tuyến của nhóm thông qua Pool tăng trưởng DAI tương ứng để kiếm được lợi nhuận. Lợi tức đó sau đó được chuyển đổi thành WETH và được chuyển tới người gửi tiền.

Chiến lược
Trọng lượng
Aave
94.00%
Đệm Pool6.00%
Mức Lãi Suất 0.00%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Nhận lãi suất bằng WETH

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi