Pool DAI.e

Linh hoạt

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI.e

·

20k40k60k80k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x5323...5706
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt DAI.e tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Benqi Compound Leverage
97.00%
Đệm Pool3.00%
Mức Lãi Suất 20.12%+ 24.51% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền DAI.e· Linh hoạt

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi